Veterans

Department Faculty and Staff Veterans

Former Head of department (2001-2016) – PhD., Professor Martsenyuk V. P.

Curriculum Vitae

Works at the MI department since 1997.

Education:

У 1993 р. закінчив з відзнакою факультет кібернетики Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка. У 1996 р. там же закінчив аспірантуру.

З 2005 по 2010 роки навчався в Національному фармацевтичному університеті (м.Харків), спеціальність - фармація.

Наукова діяльність:

Кандидат фізико-математичних наук з 1996 р. Тема дисертаційної роботи - "Квадратичні функціонали Ляпунова-Красовського в задачах стійкості та оптимізації систем з післядією" (спеціальність 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень).

Доктор технічних наук з 2005 р. Тема дисертаційної роботи - "Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень" (спеціальність 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень).

Є автором понад 200 наукових праць, в тому числі 5 монографій (одна видрукувана в США), 2-х підручників, 4-х навчальних посібників, має журнальні публікації у міжнародних видавництвах Springer, Elsevier, Kluwer, Begell house inc. Є відповідальним секретарем журналу «Медична інформатика та інженерія»

Scientific activities:

Data mining – decision tree/classification rules induction, Control theory, system analysis, Functional-differential equations, population dynamics, qualitative analysis, stability, Scientific calculations, Internet programming

Scientific publications and ratings:

Scholar
orcid
researchgate
LinkedIn

Laborant - Glushko O.T.

Works at the MI department since 2015, April.

Education:

In 2015 graduated Ternopil Institute of Social and Information Technology.