Sverstyuk Andrii Stepanovych

1. Лупенко С.А. Компоративний аналіз математичних моделей, методів та засобів оцінювання опінії в текстових даних інтернет-ресурсів / С.А. Лупенко, Б.А. Хомів, А.С. Сверстюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2011. – № 6. – С. 7–16.

2. Лупенко С.А. Напрями розвитку математичного та програмного забезпечення інформаційних систем діагностики та прогнозування за циклічними біометричними сигналами / С.А. Лупенко, Г.В. Поліщук, Н.С. Луцик, А.С. Сверстюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2012. – № 2 (40).– С. 17–27.

3. Сверстюк А.С. Нейромережеві експертні системи для діагностики та прогнозування стану серцево-судинної системи / А.С. Сверстюк, А.Б. Горкуненко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 102–108.

4. Сверстюк А.С. Огляд методів та моделей полімеразно-ланцюгової реакції / А.С. Сверстюк, Т.В. Бігуняк, Б.О. Перевізник // Медична інформатика та інженерія, №3, 2014. – С. 97-100.

5. Кравець Н.О., Сверстюк А.С. Впровадження Google-сервісів в навчальний процес як ефективна умова комунікації та співпраці учасників навчального процесу / Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.-2015.-№2.-С.132-135

6. Марценюк В.П. Задача оптимального керування стадією елонгації полімеразно-ланцюгової реакції / В.П. Марценюк, А.С. Сверстюк, І.С. Гвоздецька // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2015.-№ 4. – С.75-82.

7. Лупенко С.А. Умовний циклічний випадковий процес як математична модель коливних сигналів та процесів із подвійною стохастичністю / А.С. Сверстюк, Н.С. Луцик, Н.Б. Стадник, А.М. Зозуля // Поліграфія і видавнича справа. – 2016. – № 1(71). – С.147-159.

8. Вакуленко Д.В. Побудова кореляційного портрету при захворюваннях серцево-судинної системи / Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, А.В. Семенець, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. – № 2. – С. 154–158.

9. Лупенко С.А., Вакуленко Д.В., Сверстюк А.С., Горкуненко А.Б., Оробчук О.Р. „Інтегроване онтоорієнтоване інформаційно-аналітичне середовище наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини” у Віснику „Інформаційні системи та мережі” Національного університету „Львівська політехніка”, №872, 2017. – С. 10 – 19.

10. Martsenyuk V. Stability, bifurcation and transition to chaos in a model of immunosensor based on lattice differential equations with delay / A. Klos-Witkowska, A. Sverstiuk // Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations: No. 2018(27), р. 1-31. ISSN: 1417-3875. Scopus, Web of Science. Impact Factor: 0.881. DOI: 10.14232/ejqtde.2018.1.27.

11. Марценюк В.П. Числовий аналіз моделі імуносенсора на основі решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням / А.С. Сверстюк // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 296. Т. 308. Комп’ютерні технології. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2017. – С. 116-124.

12. Martsenyuk V. On Application of Latticed Differential Equations with a Delay for Immunosensor Modeling / I. Andrushchak, P. Zinko, A. Sverstiuk // Journal of Automation and Information Sciences – 2018. – Volume 50 – Issue 6 – p. 55-65. (Scopus). (SJR=0,232).

13. Марценюк В.П. Модель імуносенсора на основі решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням / А.С. Сверстюк // Штучний інтелект. – 2018. – № 1. – С. 42-47.

14. Martsenyuk V. On modelling predator-prey cellular automaton with help of lattice differential equations with time delay / A. Klos-Witkowska, A. Sverstiuk, O. Bagrii-Zayats, M. Bernas // Advances in biotechnology. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. Nano, bio, green and space technologies for a sustainable, 2th-8th of July, Albena, Bulgaria. – 2018. – V.18. – ISSUE 6.2. – p.407-414.

15. Martsenyuk V., Andrushchak I., Sverstiuk A., Klos-Witkowska A. On Investigation of Stability and Bifurcation of Neural Network with Discrete and Distributed Delays // In: Saeed K., Homenda W. (eds) Computer Information Systems and Industrial Management. CISIM 2018. Lecture Notes in Computer Science. – V.11127. – Publisher Name: Springer, Cham. – Print ISBN 978-3-319-99953-1. – p.300-313. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99954-8_26.

16. Марценюк В.П. Про підходи щодо математичного моделювання біосенсорних та імуносенсорних динамічних систем / А.С. Сверстюк, Н.В. Козодій // Штучний інтелект. – 2018. – № 2. – С. 94-102.

17. Сверстюк А.С. Підхід до застосування відкритих ресурсів біосигналів PHYSIONET для проведення розрахунку показників спектрального аналізу електрокардіограм / А.С. Сверстюк, Д.В. Вакуленко, О.М. Кучвара // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2018. – № 6. – С. 165–170.

18. Марценюк А.С. Математичне моделювання біосенсорних та імуносенсорних інформаційних систем / А.С. Сверстюк, І.Є. Андрущак // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2018. – № 6. – С. 110-120.

19. Сверстюк А.С. Модель імуносенсора з використанням різницевих рівнянь на гексагональній решітці / А.С. Сверстюк // Штучний інтелект. – 2018. – № 3. – С. 125-134.

20. Сверстюк А.С. Використання пакету R de Solve для математичного моделювання динамічних процесів в кібер-фізичних імуносенсорних системах / А.С. Сверстюк // Штучний інтелект. – 2018. – № 4. – С. 73-84.

21. Sverstiuk A. (2018) Cyber-physical model of the immunosensor system in a rectangular lattice with the use of lattice difference equations of population dynamics. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 92, no 4, pp. 112-125.

22. Martsenyuk V. Immunosensor Model on the Basis of Lattice Dynamic System / A. Sverstiuk, I. Andrushchak, A. Klos-Witkowska // Selected papers XХХІІ International conference «Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2018)», (August 27-31), Prague, Czech Republic. – 2018. – ISBN 978-80-7582-069-3. – p.52-61.

23. Сверстюк А. С. Дослідження персистентності моделі імуносенсора з використанням різницевих рівнянь на гексагональній решітці. Наукові праці : наук. журн. – Вип. 308. Т. 320. Комп’ютерні технології. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2018. – С. 15-21.

24. Сверстюк А.С. Чисельний аналіз стійкості кібер-фізичної моделі імуносенсора на прямокутній решітці з використанням різницевих рівнянь / А.С. Сверстюк // Електронне моделювання. – 2019. – № 1. – С. 105-118.

25. Сверстюк А.С. Дослідження глобальної привабливості розв’язків та стійкості моделі імуносенсора з використанням різницевих рівнянь на гексагональній решітці / А.С. Сверстюк // “Іnnovative biosystems and bioengineering”. – 2019. – № 1. – С. 17-26.

26. Martsenyuk V. Approach to the Study of Global Asymptotic Stability of Lattice Differential Equations with Delay for Modeling of Immunosensors / A.S. Sverstiuk , I.Ye. Andrushchak // Journal of Automation and Information Sciences. – 2019. – Vol.48, №8. – p.58-71. (Scopus). (SJR=0,232).

27. Сверстюк А.С. Кіберфізичні біосенсорні та імуносенсорні системи / А.С. Сверстюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2019. – № 1. – С. 145–154.

28. Martsenyuk V.P. Using Differential Equations with Time Delay on a Hexagonal Lattice for Modeling Immunosensors / V.P. Martsenyuk, A.S. Sverstiuk, I.S. Gvozdetska // Cybernetics and Systems Analysis. – 2019. – Volume 55, Issue 4. – p. 625-636. (Scopus). (SJR=0,286).

29. Nakonechnyi O. On Application of Kertesz Method for Exponential Estimation of Neural Network Model with Discrete Delays / Martsenyuk V., Sverstiuk A. // In: Zawiślak S., Rysiński J. (eds) Engineer of the XXI Century. Mechanisms and Machine Science. Springer, Cham. Projekt interdyscyplinarny projectm XXI wieku. Vol.70. – 2020. – p.165-176. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-13321-4_14.

30. Martsenyuk V. Cyber-physical model of the immunosensor system at the hexagonal lattice with the use of differential equations of the population dynamics / А. Sverstiuk // Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. – 2019. – № 1. – p.75-83.

31. Марценюк В.П. Експоненціальна оцінка для рекурентної нейронної мережі з дискретним запізненням / А.С. Сверстюк // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – № 2 . – с.83-93.

32. Марценюк В.П. Про модель кібер-фізичної системи з атаками стану та вимірювань на основі стохастичних різницевих рівнянь / А.С. Сверстюк // Захист інформації. – 2019. – Том 21, № 1. – с.5-12.

33. Марценюк В.П. Математичні моделі біосенсорів та імуносенсорів / А.С. Сверстюк, О.А. Багрій-Заяць, Н.В. Козодій // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2019. – № 2. – С. 174–182.

34. Сверстюк А.С. Математичне моделювання кібер-фізичних біосенсорних та імуносенсорних систем / А.С. Сверстюк // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” – Луцьк: Видавництво ЛНТУ. – №1(34). – 2019. – С. 5-18.

35. Сверстюк А.С. Mоделювання кібер-фізичної імуносенсорної системи на прямокутній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням / А.С. Сверстюк // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології. – 2019. – № 2. – С. 53-65.

36. Марценюк В.П., Сверстюк А.С. Комп’ютерна модель кібер-фізичної імуносенсорної системи з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням на гексагональній решітці. Науковий журнал Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2019. № 2 (49). С. 131–139. (Web of Science, Google Scholar, IndexCopernicus).

37. Сверстюк А.С. Чисельне моделювання електричного сигналу в кіберфізичній імуносенсорній системі на прямокутній решітці в пакеті R / А.С. Сверстюк // Вісник ТНТУ. – 2019. – № 2. – С. 59-70.

38. Martsenyuk V. P. Monograph “Computation Models of Cyber-Physical Systems of Medical and Biological Processes: Qualitative Analysis” / V.P. Martsenyuk, A.S. Sverstiuk. Ternopil: Ukrmedkniga, 2019. 202p.

39. Марценюк В.П. Огляд кібер-фізичних систем / А.С. Сверстюк, Багрій-Заяць О.А., Горкуненко А.Б., Остафійчук Д.І. // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” – Луцьк: Видавництво ЛНТУ. – №2(35). – 2019. – С. 152- 160.

40. Марценюк В.П. Імуносенсорна система на прямокутній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням / А.С. Сверстюк, Н.В. Козодій, О.М. Киричок, В.В. Сверстюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» 25-26 квітня : матеріали конф. – Тернопіль, 2019. C. 74-75.

41. Сверстюк А.С. Кіберфізична імуносенсорна система на гексагональній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням // ХХI наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 16-17 травня: матеріали конф. – Тернопіль, 2019. C. 91.

42. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Литвиненко Я.В., Козодій Н.В. Математичне моделювання біосенсорних та імуносенсорних систем // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і компʼютерних технологій“ присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця 20-21 червня: матеріали конф. – Тернопіль, 2019. C. 37-40.

43. Сверстюк А. С. Дослідження персистентності моделі імуносенсора з використанням різницевих рівнянь на гексагональній решітці. Наукові праці : наук. журн. – Вип. 308. Т. 320. Комп’ютерні технології. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2018. – С. 15-21.

44. Марценюк В. П., Сверстюк А. С., Козодій Н. В., Давиденко Є. О. Дослідження фазових площин моделі імуносенсора на прямокутній решітці з використанням диференціальних рівнянь із запізненням в пакеті R. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2019. № 2. С. 37-47. DOI: 10.24025/2306-4412.2.2019.172004

45. Марценюк В.П. Використання пакету R для комп’ютерного моделювання контактів антигенів з антитілами в кіберфізичних імуносенсорних системах на прямокутній решітці / А.С. Сверстюк, Н.В. Козодій, Ю.В. Кравчик // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2019. – № 4. – С. 97–105.

46. Сверстюк А.С. Порівняльний аналіз результатів чисельного моделювання математичних моделей кіберфізичних біосенсорних систем з використанням решітчастих диференціальних рівнянь/ А.С. Сверстюк // Вісник ТНТУ. – 2019. – № 3. – С. 25-33.

47. Martsenyuk V.P., Sverstiuk A.S., Klos-Witkowska A., Horkunenko A.B., Rajba S. Vector of Diagnostic Features in the Form of Decomposition Coefficients of Statistical Estimates Using a Cyclic Random Process Model of Cardiosignal. The 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September. – Metz, 2019. – Vol. 1. – p. 298-303.

48. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Дзядевич С.В., Семенець А.В., Паляниця Ю.Б., Сидоров О.П. Математична модель імуносенсорів для моніторингу навколишнього середовища. Матеріали Першого міжнародного україно-німецького симпозіуму «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку» 25-26 вересня 2019 р: Тернопіль, 2019. – С. 7-10.

49. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Семенець А.В., Андрущак І.Є., Кучвара О.М., Паляниця Ю.Б., Багрій-Заяць О.А., Горкуненко А.Б. Математична модель кіберфізичної біосенсорної системи для клініко-лабораторної діагностики. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень” Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, 10-11 жовтня 2019 р.: Тернопіль, 2019. С. 116-119.

50. Martsenyuk V.P., Andrushchak I.Ye., Sverstiuk A.S., Milyan N.V. Architecture of the decision-making system in medical systems research. XХХІV International conference «Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2019)», (September 23-27), Abstracts, Lviv, Ukraine, 2019. P. 63-64.

51. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Дзядевич С.В., Паничев В.О., Климук Н.Я., Кравець Н.О. Дослідження неперервної динаміки кіберфізичної системи для контролю якості продуктів харчування. Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції «Стан і перспективи харчової науки та промисловості» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 10-11 жовтня 2019 р.: Тернопіль, 2019. – С. 21-23.

52. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Козодій Н.В. Використання пакету R для чисельного моделювання кіберфізичних імуносенсорних систем. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики» Національного університету «Острозька академія» 15-16 жовтня 2019 р.: Тернопіль, 2019. – С. 12-15.

53. Марценюк В.П., Жулкевич І.В., Сверстюк А.С., Мельник Н.А., Козодій Н.В., Березовська І.Б. Використання біосенсорів для моніторингу навколишнього середовища. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. Тернопіль, 2019. № 3. С. 107-114.

54. Сверстюк А.С., Багрій-Заяць О.А., Горкуненко А.Б., Майхрук З.В., Гайда В.Я. Кіберфізичні системи для визначення рівня глюкози. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2019. №3(36). С. 69-76.

55. Сверстюк А.С., Багрій-Заяць О.А., Горкуненко А.Б., Майхрук З.В., Мойсеєнко О.В. Розробка кіберфізичних біосенсорних систем для медико-біологічних досліджень. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2019. № 5. С. 252–257.

56. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Щербатий М.В., Козодій Н.В. Використання пакету R для дослідження біфуркаційних діаграм в кіберфізичних біосенсорних системах. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, техніці, промисловості» 10-11 жовтня 2019 р.: м. Івано-Франківськ, 2019. – С. 218-221.

57. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Дорош Н.В., Семенець А.В., Кучвара О.М., Паляниця Ю.Б., Кравець Н.О., Климук Н.Я. Розробка математичної моделі кіберфізичної біосенсорної системи для фізичної реабілітації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги» Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, 10-11 жовтня 2019 р.: Тернопіль, 2019. С. 116-119.

58. Martsenyuk V.P., Sverstiuk A.S., Klos-Witkowska A., Kozodii N.V., Bagriy-Zayats O.A., Zubenko I.R. Numerical Analysis of Results Simulation of Cyber-Physical Biosensor Systems. Proceedings 1st International Workshop Information-Communication Techologies&Embedded Systems. 14-15 November, Mykolaiv, 2019, Vol. 1. p. 67-75.

59. Martsenyuk V.P., Rudyak Yu.A., Sverstiuk A.S., Mayhruk Z.V., Horkunenko A.B., Kasianchuk M.M. Qualitative analysis of the Hodgkin-Huxley model of neuron excitability based on classification rules. Proceedings of the 1st International Workshop Information-Communication Techologies&Embedded Systems. 14-15 November, Mykolaiv, 2019, Vol. 1. p. 115-123.

60. Марценюк В.П. Навчальний посібник „Медична та біологічна фізика” / В.П. Марценюк, В.Д. Дідух, Р.Б. Ладика, А.С. Сверстюк, І.Є. Андрущак, Д.В. Чернецький // Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 304.

61. Марценюк В.П. Навчальний посібник „Медична та біологічна фізика” / В.П. Марценюк, В.Д. Дідух, Р.Б. Ладика, А.С. Сверстюк, І.Є. Андрущак, Д.В. Чернецький // Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 304.

62. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Кучвара О.М., Козодій Н.В., Шмигер Г.П. Застосування пакету R для чисельного моделювання решітчастих зображень флуоресціюючих пікселів в кіберфізичних імуносенсорних системах // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 6. – С. 79-90.

63. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Козодій Н.В., Дзядевич С.В., Стравський Т.Я. Функціональні особливості біосенсорів та їх моделювання. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2019. №4(37). С. 57-65.

64. Sverstiuk A. Numerical simulation of electric signal in a cyber-physic immunosensor system in a rectangle lattice in a package R. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2019. Vol. 94, no 2, pp. 111-120.

65. Sverstiuk A. Numerical Algorithm for Optimal Control development for Annealing Stage of Polymerase Chain Reaction. Scientific Journal of TNTU. 2018. Vol. 93, no 1, pp. 99-107.

66. Мочульська О.М., Шульгай А.Г., Ошлянська О.А., Бондарчук В.І., Завіднюк Ю.В., Чорномидз І.Б., Добровольська Л.І., Сверстюк А.С. Сучасні тенденції, детермінанти та перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого SPA- та WELLNESS-туризму в світі. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. Тернопіль, 2019. № 3(81). С. 56-61.

67. Марценюк В.П. Перспективи розробки і застосування біосенсорів та імуносенсорів з діагностичною метою в клінічній медицині / О.М. Мочульська, О.Р. Боярчук, Г.А. Павлишин, А.С. Сверстюк, Ю.В. Завіднюк, В.І. Бондарчук // Вісник наукових досліджень. – 2019. – № 1 (94). – с.15-22.

68. Martsenyuk V. P., Sverstiuk A. S., Klos-Witkowska A., Bagriy-Zayats O. A. Numerical Simulation of Cyber-Physical Biosensor Systems on the Basis of Lattice Difference Eqations. Advances in Cyber-Physical Systems. Vol. 4. Num. 2. 2019. p. 91–99.(Index Copernicus, Google Scholar).

69. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Бігуняк Т.В., Павлишин А.В., Мочульська О.М. Застосування кіберфізичних біосенсорних та імуносенсорних систем. Медична інформатика та інженерія, №1(45), 2019. – С. 25-38.

70. Martsenyuk V.P., Karpinski M.P., Klos-Witkowska A., Sverstiuk A.S. Stability investigation of biosensor model based on lattice difference equations. Book of Abstracts. Conference ICDEA-2018. Technical University of Dresden, 21-25 May. Dresden, Germany, 2018. P. 10.

71. Martsenyuk V.P., Sverstiuk A.S., Milyan N.V. On stability investigation of population dynamics model based on lattice differential equations. Proceedings of International Conference "Dynamical System Modeling and Stability Investigations" (DSMSI-2019), 22-24 May 2019. – Kiev, Ukraine, 2019. P. 65-67.

72. Березовська І.Б., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., Кучвара О.М., Вакуленко Л.О. Застосування методів часового аналізу при діагностиці серцево-судинної системи. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції з нагоди святкування 30-річчя кафедри інформатики та методики її навчання, 8-9 листопада 2018 року. Тернопіль, 2018. С.153-156.

73. Martsenyuk V., Sverstiuk A., Dzyadevych S. Identification of parameters and investigation of stability of the mathematical model of biosensor for measuring α-chaconine. Scientific Journal of TNTU. 2019. Vol. 96. № 4. P. 101–111. (Google Scholar, IndexCopernicus).

74. Milyan N., Andrushchak I., Sverstiuk A., Martsenyuk V. Microservices Architecture of One Solution for Emergency. Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji . Bielsko – Biała, 2019. Tom 2. P. 15-25. ISBN: 978-83-66249-23-3, ISBN: 978-83-66249-25-7 (Tom 2) (Google Scholar).

75. Martsenyuk V., Klos–Witkowska A., Sverstiuk A. Stability investigation of biosensor model based on lattice difference equations. Difference Equations and Discrete Dynamical Systems with Applications. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. 24th ICDEA, Dresden, Germany. 2020. Vol. 312. P. 297–322. (Scopus).

76. Nakonechnyi O., Martsenyuk V., Sverstiuk A. On Application of Kertesz Method for Exponential Estimation of Neural Network Model with Discrete Delays. In: Zawiślak S., Rysiński J. (eds) Engineer of the XXI Century. Mechanisms and Machine Science. Springer, Cham. Projekt interdyscyplinarny projectm XXI wieku. 2020. Vol.70. p. 165–176. (Scopus, Web of Science).

77. Сверстюк А.С., Архипова В.М., Степурська К.В., Марценюк В.П., Бойко І.В., Дзядевич С.В. Розробка та верифікація математичної моделі потенціометричного біосенсору для визначення -чаконіну. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 1(281). С. 230-237.

78. Лупенко С.А., Литвиненко Я.В., Осухівська Г.М., Стадник Н.Б., Сверстюк А.С. Модифікація програмного комплексу для автоматизованого визначення морфологічних та ритмічних діагностичних ознак за електрокардіосигналами. Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. № 1(281). С. 137-146.

79. Лупенко С.А., Литвиненко Я.В., Стадник Н.Б., Зозуля А.М., Сверстюк А.С. Умовний циклічний випадковий процес дискретного аргументу як узагальнена математична модель циклічних сигналів із подвійною стохастичністю. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2020. №1(39). С. 60-69.

80. Martsenyuk V.P., Didmanidze І.Sh., Sverstiuk A.S., Andrushchak І.Ye., Rud К.І. Automated method of building exploites in analysis software testing. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2020. №1(39). С. 146-150.

81. Вегера І., Гайда А., Кратко К., Майхрук Х., Сверстюк А. Розробка та верифікація математичної моделі потенціометричного біосенсору для визначення α-чаконіну. 1-місце доповіді на XXIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. 13-14 квітня 2020 р.: Тернопіль, 2020.

82. Марценюк В.П., Карпінський М.П., Клос-Вітковська А., Весельська О., Андрущак І.Є., Сверстюк А.С., Кучвара О.М. Комп’ютерне моделювання співіснування вірусних штамів: непередбачуваність через нелінійні явища. Медична інформатика. 2020. № 1. – С. 38-44.

83. Лупенко С.А., Сверстюк А.С. Монографія: Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів. Видавництво «Магнолія - 2006». Львів 2020. С.144.

84. Марценюк В.П., Андрущак І.Є., Сверстюк А.С., Паничев В.О. Підхід до ідентифікації параметрів SIR-моделів за результатами аналізу пандемії COVID-19 в Тернопільській області. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» присвяченої до 60 річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175 річчя з дня народження Івана Пулюя 14-15 травня 2020 р.: Тернопіль, 2020. – С. 135-136.

85. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Андрущак І.Є., Дзядевич С.В. Математичне моделювання кіберфізичних систем медико-біологічних процесів. Матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 12 червня 2020 р.: Тернопіль, 2020. – С. 76-78.

86. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Семенець А.В., Климук Н.Я., Кравець Н.О., Кучвара О.М., Паляниця Ю.Б. Дослідження стійкості математичної моделі кіберфізичної біосенсорної системи клініко-лабораторної діагностики. Матеріали конференції «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації» 17-18 вересня 2020 р.: Тернопіль, 2020. – С. 79.

87. Марценюк В.П., Андрейчин М.А., Сверстюк А.С., Чайчук О.Т., Паничев В.О., Копча В.С. Ідентифікація параметрів у SIR-моделях за результатами пандемії COVID-19 в Тернопільській області. Інфекційні хвороби. – 2020. – № 2(100). – С. 15-21.

88. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Андрущак І.Є., Кучвара О.М. Наукова монографія: Інформаційне та математичне моделювання в епідеміологічних дослідженнях гострих респіраторних захворювань. Видавництво «Магнолія - 2006». Львів 2020. С.178.

89. Свідоцтво № 65579 Україна. Комп’ютерна програма “Розрахунок ступеня фіброзу та некрозапальної активності печінки” / Копча В.С., Гаврилюк Н.М., Сверстюк А.С.; заявл. 10.06.2020; опубл. 16.07.2020.

90. Патент “Аерогелева пов’язка на основі аморфного діоксиду кремнію з газовим резистивним сенсором SnO2 та можливістю введення вітаміну В2” : пат. № u201910377 Україна. (А.В. Павлишин, А.Д. Беденюк, А.С. Сверстюк,); заявл. 15.10.2020; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.

91. Патент “Аерогелева пов’язка на основі аморфного діоксиду кремнію з газовим резистивним сенсором SnO2 та можливістю введення вітаміну А” : пат. № u201910378 Україна. (А.В. Павлишин, А.Д. Беденюк, А.С. Сверстюк,); заявл. 15.10.2020; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.

92. Патент “Аерогелева пов’язка на основі аморфного діоксиду кремнію з газовим резистивним сенсором SnO2 та можливістю введення вітаміну В1” : пат. № u201910375 Україна. (А.В. Павлишин, А.Д. Беденюк, А.С. Сверстюк,); заявл. 15.10.2020; опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11.

93. Патент “Аерогелева пов’язка на основі аморфного діоксиду кремнію з газовим резистивним сенсором Nb2O5 та можливістю введення вітаміну В9” : пат. № u201901139 Україна. (А.В. Павлишин, А.С. Сверстюк, С.А. Лупенко); заявл. 21.02.2020; опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15.

94. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Семенець А.В., Климук Н.Я., Кравець Н.О., Кучвара О.М., Паляниця Ю.Б. Дослідження стійкості математичної моделі кіберфізичної біосенсорної системи клініко-лабораторної діагностики. Матеріали конференції «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації» 17-18 вересня 2020 р.: Тернопіль, 2020. – С. 79.

95. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Багрій-Заяць О.А. Порівняльний аналіз математичних моделей кіберфізичних систем медико-біологічних процесів. Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку. Матеріали Другого міжнародного україно-німецького симпозіуму з громадського здоров’я, 22–24 вересня 2020 р. – Тернопіль: ТНМУ, 2020. С.50-51.

96. Марценюк В.П., Багрій-Заяць О.А., Сверстюк А.С., Андрущак І.Є. Біосенсорна система на гексагональній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України», 28-30 вересня 2020 року: Тернопіль, 2020. С. 89.

97. Nakonechnyi O., Pashko A., Sverstuik A., Shevchuk Iu. Statistical Simulation of the External Influence of the Information Spreading of the Population Models. 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 5-9 October 2020. Kyiv, Ukraine. P. 1-4 DOI: 10.1109/SAIC51296.2020.9239225 (Scopus).

98. Nakonechnyi A., Martsenyuk V., Sverstiuk A., Arkhypova V., Dzyadevych S. Investigation of the Mathematical Model of the Biosensor for the Measurement of α-Chaconine Basing on the Impulsive Differential System. ICT&ES 2nd International Workshop Information-Communication Technologies & Embedded Systems, 12 November, 2020 Mykolaiv, Ukraine. p. 209-217. (Scopus).

99. Martsenyuk V., Sverstiuk A., Bahrii-Zaiats O., Rudyak Yu., Shelestovsky B. Software complex in the study of the mathematical model of cyber-physical systems. ICT&ES 2nd International Workshop Information-Communication Technologies & Embedded Systems, 12 November, 2020 Mykolaiv, Ukraine. p. 87-97. (Scopus).

100. Nakonechnyi A., Martsenyuk V., Sverstiuk A., Davydenko Ye., Andrushchak I., Loiko I. Network Modeling of Coexistence of Virus Strains Admitting Chaotic Behavior. 3rd International Conference on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2020), November 19-21, 2020, Växjö, Sweden. (Scopus).

101. Logoyda L., Kravchuk L., Sverstiuk A., Maslii S., Vons L., Soroka Yu., Ciciura R., Poliak O., Zarivna N. Youden’s test of the chromatographic determination of bisoprolol in dosage forms. Pharmakeftiki. 2020. Volume 32. Issue III. p. 141-147. (Scopus).

102. Bihunyak T.V., Bondarenko Yu.I., Кulyanda O.O., Charnosh S.M., Sverstiuk A.S., Bihuniak K.O. Chromosomal Diseases In The Human Pathology (review). International Journal of Medicine and Medical Research. 2020. Volume 6. Issue 1. p. 50-60.

103. Марценюк В.П., Багрій-Заяць О.А., Сверстюк А.С., Андрущак І.Є. Біосенсорна система на гексагональній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України», 28-30 вересня 2020 року: Тернопіль, 2020. С. 89.

104. Марценюк В.П., Багрій-Заяць О.А., Сверстюк А.С. Програмний комплекс для отримання фазових портретів при дослідженні стійкості математичних моделей КФС медико-біологічних процесів. Conference Proceeding XIII Annual Scientific Conference Information Technology And Automation – 2020, October 22-23: Odessa, 2020. р. 26-29.

105. Вегера І.А., Сверстюк А.С. Прогнозування пандемії COVID-19 в Тернопільській області на основі ідентифікації параметрів у SIR-моделях. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0», 20 листопада 2020 року: Київ, 2020. С. 23.

106. Martsenyuk V.P., Sverstiuk A.S., Andrushchak І.Ye., Kosheliuk V.A., Poteichuk M.I. Features of technology of protection against unauthorizedly installed monitoring software products. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2020. №3(41). С. 76-81.

107. Паляниця Ю.Б., Сверстюк А.С., Шадріна Г.М. Математичне та комп’ютерне моделювання фонокардіосиґналів для удосконалення кардіодіагностичних систем / Ю.Б. Паляниця, А.С. Сверстюк, Г.М. Шадріна – Львів: Видавництво «Магнолія - 2006», 2020. – 106 с.

108. Марценюк В.П., Сверстюк А.С. Математичні моделі та методи компартментного моделювання кіберфізичних систем медико-біологічних процесів / В.П. Марценюк, А.С. Сверстюк– Львів: Видавництво «Магнолія - 2006», 2020. – 400 с.

109. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Вегера І.А. Про дослідження стійкості багатокомпартментних епідеміологічних моделей. Матеріали конференції «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2020» і навчально-методичної конференції «Сьогодення і майбутнє нових інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗДМУ». 19-20 листопада 2020 р.: Запоріжжя, 2020.

110. Kasianchuk M., Yakymenko I., Yatskiv V., Yatskiv S., Ivasiev S., Sverstiuk A. Same bit-size moduli formation of residue number system for application in asymmetric cryptography. 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS-2021) March 24 – 26, 2021, Khmelnytskyi, Ukraine. p. 401 - 408. (Scopus). SJR=0,17.

111. Peleshok K., Poliak O., Kryskiw L., Sarpong A.F., Korobko D., Zahrychuk H., Sverstiuk A., Levytska L., Logoyda L. Development and validation of spectrophotometric method for simultaneous estimation of valsartan and atenolol in binary mixtures: Aplication to tablets analysis. Pharmakeftiki. 2021. Volume 33 (1). p. 52 - 60. (Scopus). SJR=0,1.

112. Martsenyuk V., Klos-Witkowska A., Sverstiuk A., Bahrii-Zaiats O., Bernas M., Witos K. Intelligent Big Data system based on scientific machine learning of cyber-physical systems of medical and biological processes. The Fourth International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2021). 27 of April 2021, Zaporizhzhia, Ukraine. p. 34 - 48. (Scopus). SJR=0,17.

113. Lupenko S., Lytvynenko Ia., Sverstiuk A., Shelestovskyi B., Horkunenko A. Software for statistical processing and modeling of synchronously registered cardio signals. The Fourth International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2021). 27 of April 2021, Zaporizhzhia, Ukraine. p. 194 - 205. (Scopus). SJR=0,17.

114. Zhukovskyy V., Shatnyi S., Zhukovska N., Sverstiuk A. Neural Network Clustering Technology for Cartographic Images Recognition. 19th IEEE International Conference on Smart Technologies, IEEE EUROCON-2021, pp. 125–128. (Scopus). SJR=0,2.

115. Peleshok K., Poliak O., Zarivna N., Oleshchuk O., Mudryk U., Hlushok V., Sverstiuk A., Svan O., Terenda N., Makhnitskyy A., Yaremchuk O., Logoyda L. Lc-MS/MS method development for the quantitative determination of valsartan from caco-2 cell monolayers: Application to permeability assay. Pharmakeftiki. 2021. Volume 33 (2). p. 107 - 115. (Scopus). SJR=0,1.

116. Trysnyuk V., Zozulia A., Lupenko S., Lytvynenko Ia., Sverstiuk A. Methods of Rhythm-Cardio Signals Processing based on a Mathematical Model in the form of a Vector of Stationary and Stationary Connected Random Sequences. Workshop Proceedings Information technology and mathematical modeling for environmental safety (ITMMES-2021). 7 of October 2021, Kyiv, Ukraine. p. 197 - 205. (Scopus). SJR=0,17.

117. Nahorniak H., Sverstiuk A. Transformation of Intellectual Capital into Intellectual-information in the Process of Formation and Implementation Modern Information. International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, November 16–18, 2021, Ternopil, Ukraine. (Scopus). SJR=0,17.

118. Musiienko V., Marushchak M., Sverstuik A., Filipyuk A., Krynytska I. Prediction Factors For The Risk Of Hypothyroidism Development In Type 2 Diabetic Patients. PharmacologyOnLine. 2021, Volume 3. p. 585-594. (Scopus). SJR=0,13.

119. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Багрій-Заяць О.А. Порівняльний аналіз математичних моделей кіберфізичних систем медико-біологічних процесів. Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку. Матеріали Третього міжнародного україно-німецького симпозіуму з громадського здоров’я, 22–24 вересня 2021 р. – Тернопіль: ТНМУ, 2021. С.50-51.

120. Martsenyuk V.P., Andrushchak I.Ye., Sverstiuk A.S., Klos-Witkowska A., Bernas M., Witos K. Systems analysis of intelligent Big Data good practice within the framework of medical and biological processes. XХXVI International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2021) Dedicated to 80-th anniversary of Professor Mykhailo Bartish”. May 11 – 14, 2021. Skhidnytsia, Ukraine. р.55.

121. Вегера І., Гайда А., Кратко К., Майхрук Х., Сверстюк А. Методи дослідження стійкості математичної моделі імуносенсора на прямокутній решітці. Третє місце доповіді на XXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. 12-14 квітня 2021 р.: Тернопіль, 2021. – с. 246.

122. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Андрущак І.Є., Чудовець В.В., Кошелюк В.А. Аspects of protection of accounting data in the conditions of use of innovation and information technologies. Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк, 2021. Випуск № 42. с. 172-176.

123. Vasyl Martsenyuk, Andriy Sverstyuk, Igor Andruschak, Viktor Koshelyuk, Yuriy Matviiv. Мonograph: Information modeling of the calculation of composite bodies with cracks under the combined action of mechanical and thermal loads. «RVV». Lutsk, 2021 . – 208 р.

124. Марценюк В.П., Дзядевич С.В., Сверстюк А.С., Багрій-Заяць О.А., Козодій Н.В. Математичне моделювання біосенсорів для визначення глікоалкалоїдів. Conference «Сurrent trends in pharmaceutical chemistry and standardization of medicines», 25-26 травня 2021 року. с. 59-60.

125. Марценюк В.П., Багрій-Заяць О.А., Андрущак І.Є., Сверстюк А.С. Підхід до дослідження стійкості імуносенсорної системи на прямокутній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням. Матеріали підсумкової LXІV науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» м. Тернопіль, 11 червня 2021 року. – Тернопіль: ТНМУ, 2021. с.195-196.

126. Пасєчко Н.В., Чукур О.О., Боб А.О., Сверстюк А.С. Прогнозування ризику виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок перименопаузного віку з гіпотиреозом. International Journal of Endocrinology. 2021. Vol. 17, No. 3. с. 219-225.

127. Андрейчин М.А., Корда М.М., Шкільна М.І., Івахів О.Л., Сверстюк А.С. та ін. Наукова монографія: Лайм-бореліоз. Видавництво «Укрмедкнига». Тернопіль, 2021. – 376 с.

128. Березовська І.Б., Мінакова К.О., Сверстюк А.С. та ін. Навчальний посібник „Інклюзивне навчання при порушенні слуху, практики викладання природничих наук”. Львів: Простір-М, 2021. – 184 с.

129. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Козодій Н.В. Аналітичний огляд математичних моделей в економіці на основі диференціальних рівнянь. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова економіка як фактор інноваційного та сталого розвитку суспільства» 2-3 грудня 2021року. – Тернопіль: ТНТУ, 2021. с.149-152.

130. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Козодій Н.В., Кареліна О.В., Загородна Н.В. Огляд математичних моделей в економіці на основі диференціальних рівнянь. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2021. №4 (45). С. 26-31.

131. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Багрій-Заяць О.А., Павлишин А.В. , Боймиструк І.І. Моделювання фізико-хімічних та біологічних процесів диференціальними рівняннями. Вісник Хмельницького національного університету, 2021. № 5. С. 177-187.

132. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Багрій-Заяць О.А.,. Моделювання кіберфізичної імуносенсорної системи на прямокутній решітці з використанням різницевих рівнянь із запізненням. Вісник Хмельницького національного університету, 2021. № 6. С. 239-248.

133. Sverstiuk A.S., Bahrii-Zaiats O.A., Klos-Witkowska A., Andrushchak I.Ye. Intelligent Big Data system based on scientific machine learning of cyber-physical systems of medical and biological processes // Engineer of XXI Century. Processing, transmission and security of information. Vol. 4. – 11 December 2021. – P. 239–248.

134. Zalipska I. Ya., Sverstiuk A.S. Linguistic and informative features of studying the theme “Professional communication a physician and a patient with symptoms diseases of digestive system’s organs” of discipline “Professional medical communication of a doctor with a patient in ukrainian language”. Медична освіта, 2021. №3. С. 113-118.

135. Патент “Система для діагностики іритантних газів H2S та C2H5OH на основі наноструктурних сенсорів RGO-SnO2 і Au-WO3”: пат. № 149647, МПК (2006): G01N 27/00, G01N 27/10 (2006.01), G01N 27/16 (2006.01), B82Y 30/00, Україна. (Павлишин А.В., Сверстюк А.С., Волотовська Н.В.); заявл. 05.07.2021; опубл. 24.11.2021, Бюл. № 47.

136. Патент “Система для діагностики іритантних газів H2S та С2H5OH на основі наноструктурних сенсорів RGO-SNO2 і SB-SNO2”: пат. № 149725, МПК (2006): G01N 27/00, B82Y 30/00, Україна. (Павлишин А.В., Сверстюк А.С., Волотовська Н.В.); заявл. 05.07.2021; опубл. 01.12.2021, Бюл. № 48.

137. Патент “Cистема для діагностики іритантних газів H2S та С2H5OH на основі наноструктурних сенсорів RGO-SnО2 i Pt-SNO2”: пат. № 149726, МПК (2006): G01N 27/00, G01N 27/10 (2006.01), G01N 27/16 (2006.01), B82Y 30/00, Україна. (Павлишин А.В., Сверстюк А.С., Волотовська Н.В.); заявл. 05.07.2021; опубл. 01.12.2021, Бюл. № 48.

138. Патент “Cистема для діагностики іритантних газів H2S та С2Н5ОН на основі наноструктурних сенсорів RGO-SnO2 і NiO”: пат. № 149739, МПК (2006): G01N 27/00, G01N 27/16 (2006.01), B82Y 30/00, Україна. (Павлишин А.В., Сверстюк А.С., Волотовська Н.В.); заявл. 05.07.2021; опубл. 01.12.2021, Бюл. № 48.

139. Патент “Cистема для діагностики іритантних газів H2S та С2Н5ОН на основі наноструктурних сенсорів RGO-SnO2 і Co3O4”: пат. № 149740, МПК (2006): G01N 27/00, G01N 27/16 (2006.01), B82Y 30/00, Україна. (Павлишин А.В., Сверстюк А.С., Волотовська Н.В.); заявл. 05.07.2021; опубл. 01.12.2021, Бюл. № 48.

140. Патент “Cистема для діагностики іритантних газів H2S та С2Н5ОН на основі наноструктурних сенсорів RGO-SnO2 і Cr2O3”: пат. № 149741, МПК (2006): G01N 27/00, G01N 27/16 (2006.01), B82Y 30/00, Україна. (Павлишин А.В., Сверстюк А.С., Волотовська Н.В.); заявл. 05.07.2021; опубл. 01.12.2021, Бюл. № 48.

141. Патент “Cистема для діагностики іритантних газів H2S та С2Н5ОН на основі наноструктурних сенсорів RGO-SnO2 і ZnO ”: пат. № 149920, МПК (2006): G01N 27/00, G01N 27/16 (2006.01), B82Y 30/00, Україна. (Павлишин А.В., Сверстюк А.С., Волотовська Н.В.); заявл. 05.07.2021; опубл. 16.12.2021, Бюл. № 50.

142. Патент “Cистема для діагностики іритантних газів H2S та С2Н5ОН на основі наноструктурних сенсорів RGO-SnO2 і Ag-SnO2”: пат. № 149921, МПК (2006): G01N 27/00, G01N 27/16 (2006.01), B82Y 30/00, Україна. (Павлишин А.В., Сверстюк А.С., Волотовська Н.В.); заявл. 05.07.2021; опубл. 16.12.2021, Бюл. № 50.

143. Патент “Cистема для діагностики іритантних газів H2S та С2Н5ОН на основі наноструктурних сенсорів RGO-SnO2 і CuO”: пат. № 149923, МПК (2006): G01N 27/00, G01N 27/16 (2006.01), B82Y 30/00, Україна. (Павлишин А.В., Сверстюк А.С., Волотовська Н.В.); заявл. 05.07.2021; опубл. 16.12.2021, Бюл. № 50.

144. Патент “Cистема для діагностики іритантних газів H2S та С2Н5ОН на основі наноструктурних сенсорів RGO-SnO2 і Pd-ZnO”: пат. № 149989, МПК (2006): G01N 27/00, G01N 27/10 (2006.01), G01N 27/16 (2006.01), B82Y 30/00, Україна. (Павлишин А.В., Сверстюк А.С., Волотовська Н.В.); заявл. 05.07.2021; опубл. 22.12.2021, Бюл. № 51.

145. Патент “Cистема для діагностики іритантних газів H2S та С2Н5ОН на основі наноструктурних сенсорів RGO-SnO2 і Rh-In2O3”: пат. № 149990, МПК (2006): G01N 27/00, G01N 27/10 (2006.01), G01N 27/16 (2006.01), B82Y 30/00, Україна. (Павлишин А.В., Сверстюк А.С., Волотовська Н.В.); заявл. 05.07.2021; опубл. 22.12.2021, Бюл. № 51.

146. Юрик Я.І., Боднар Я.Я., Сверстюк А.С., Юрик І.І. Динаміка показників ендогенної інтоксикації в умовах експериментального синдрому тривалого стиснення. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2021. № 2. С. 184–188.

147. Дедів Л.Є., Сверстюк А.С., Дедів І.Ю., Хвостівський М.О., Дозорський В.Г., Яворська Є.Б. Наукова монографія: “Математичне та комп’ютерне моделювання електрокардіосиґналів у системах голтерівського моніторинґу”. Видавництво «Магнолія-2006». Львів, 2021. – 120 с.

148. Дедів І.Ю., Сверстюк А.С., Дедів Л.Є., , Дозорський В.Г., Хвостівський М.О. Наукова монографія: “Математичне моделювання, методи та програмне забезпечення опрацювання дихальних шумів у комп'ютерних аускультативних діагностичних системах”. Видавництво «Магнолія-2006». Львів, 2021. – 126 с.

149. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Кошелюк В.А., Матвіїв Ю.Я., Андрущак І.Є. Наукова монографія: Інформаційне моделювання розрахунку композитних тіл із тріщинами за сумісної дії механічних та теплових навантажень. Видавництво «RVV». Луцьк 2021. . – 208 с.

150. Shulyak N., Liushuk K., Semeniuk O., Yarema N., Uglyar T., Popovych D., Sverstiuk A., Ciciura R., Logoyda L. Study of the dissolution kinetics of drugs in solid dosage form with lisinopril and atorvastatin and intestinal permeability to assess their equivalence in vitro. Pharmacia, 2022, 69(1): p. 61–67. https://doi.org/10.3897/pharmacia.69.e77319. (Scopus Q2).

151. Musiienko V., Sverstiuk A., Lepyavko A., Danchak, S., Lisnianska, N. Prediction factors for the risk of diffuse non-toxic goiter development in type 2 diabetic patients. Polski merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiegothis link is disabled, 2022, 50(296), pp. 94–98. (Scopus Q4).

152. Slobodianiuk, L., Budniak, L., Feshchenko, H., Sverstiuk, A., Palaniza, Y. Quantitative analysis of fatty acids and monosaccharides composition in Chamerion angustifolium L. by GC/MS method. Pharmacia, 2022, 69(1), pp. 167–174. (Scopus Q2).

153. Вегера Інна, Гаврилюк Надія, Кратко Катерина, Москалюк Вікторія, Репак Віктор, Сверстюк Софія, Фатула Марія. Регресійна модель прогнозування фіброзу печінки. Науковий керівник: проф. Сверстюк А.С. Перше місце доповіді на XXVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. 13-15 квітня 2022 р.: Тернопіль, 2022. – с. 168-169.

154. Dovgalyuk Alina, Redko Olesia, Dovbush Andrii, Kramar Solomia, Sverstyuk Andrii. The effect of MMSCs on the cytokine profile in the lungs of rats with simulated ARDS. 4th International Student And 17th Bridges in Life Sciences Conferences, April 7-8, 2022 Prague, Czech Republic, p.115.

155. Shevchuk I.M., Novitsky O.V., Shapoval A.L., Sadovyi I.Ya., Sverstyuk A.S., Snizhko S.S. Using ultrasound diagnostics and magnetic resonance tomography in surgical treatment of complicated forms of acute paraproctitis. World of Medicine and Biology. 2022, №2 (80). Р. 183-186. DOI: 10.26724/2079-8334-2022-2-80-183-188.

156. Martsenyuk V., Klos-Witkowska A., Dzyadevych S., Sverstiuk A. Nonlinear Analytics for Electrochemical Biosensor Design Using Enzyme Aggregates and Delayed Mass Action. Sensors 2022, 22(3), 980; https://doi.org/10.3390/s22030980. (Journal Impact Factor 3.576, Q1).