Vakulenko Dmyto Victorovuch


List of publications

 1. Вакуленко Д. В. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування масажу при остеопорозі / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 1 (8). – C. 127–131.

 2. Вакуленко Д. В. Шляхи керування процесом ремоделювання кісткової тканини у хворих на остеопороз за допомогою масажу / Д. В. Вакуленко // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 2 (51). – С. 12–14.

 3. Застосування біологічно активної точки Сінь-Ше для лікування періомартрозу у хворих на остеохондроз шийного відділу / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька, С. З. Храбра, Д. В. Вакуленко, Т. І. Кулянда // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 4 (53). – С. 26–27.

 4. Вакуленко Л. О. Сучасні погляди на призначення масажу / Л. О. Вакуленко Г. В. Прилуцька, С. З. Храбра, Д. В. Вакуленко, Т. І. Кулянда // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4 (57). – C. 41–42.

 5. Вакуленко Д. В. Експертна системи діагностики стану пацієнта із використанням підходів традиційної китайської медицини (концепція «У-СІН») / Д. В. Вакуленко, І. І. Сугоняк // Медична інформатика та інженерія. – 2009. – № 4. – C. 97–102.

 6. Вакуленко Д. В. Шляхи оптимізації процесу відновлення кісткової тканини у хворих на остеопороз / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко // Медична інформатика та інженерія. – 2010. – № 1. – C. 44–52.

 7. Вакуленко Д. В. Медична інформаційна система взаємодії спеціаліста з масажу та пацієнта / Д. В. Вакуленко // Медична інформатика та інженерія. – 2010. – № 2. – C. 63–70.

 8. Вакуленко Д. В. Експертна система вибору комплексу методів лікування за методикою традиційної китайської медицини (концепція «У-СІН») / Д. В. Вакуленко, І. І. Сугоняк // Медична інформатика та інженерія. – 2010. – № 4. – C. 40–46.

 9. Марценюк В. П. Оптимальне керування режимами медикаментозної терапії та фізіотерапії в задачі реконструкції кісткової тканини / В. П. Марценюк, Д. В. Вакуленко, І. Є. Андрущак // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – № 3. – C. 108–122.

 10. Марценюк В. П. Кореляційний підхід до обґрунтування оптимальних моделей розгалуження мікросудинних вузлів тканини / В. П. Марценюк, Д. В. Вакуленко, І. Є. Андрущак // Медична інформатика та інженерія. – 2011. – № 3. – C. 49–52.

 11. Клінічний FUZZY-контролер в оцінці нелінійних особливостей варіабельності серцевого ритму і лікуванні гіпертензивних ускладнень у вагітних / А. В. Сидоренко, В. П. Куценко, Д. В. Вакуленко, А. С. Сверстюк, І. Є. Андрущак // Медична інформатика та інженерія. – 2011. – № 4. – C. 66–72.

 12. Вакуленко Д. В. Інформативне значення фрактального портрету хворих з неврологічними синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта / Д. В. Вакуленко // Медична інформатика та інженерія. – 2012. – № 4. – C. 64–68.

 13. Марценюк В. П. Інформативне значення індексу Кердо для визначення рівня порушень вегетативної регуляції при остехондрозі шийного відділу хребта / В. П. Марценюк, Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко // Медична інформатика та інженерія. – 2013. – № 1. – C. 42–47.

 14. Вакуленко Д. В. Вплив диференційованого масажу на фрактальний портрет хворих з неврологічними синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта / Д. В. Вакуленко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – № 1. – C. 49–52.

 15. Вакуленко Д. В. Оптимізаційний підхід для обґрунтування розгалуження мікросудинних вузлів / Д. В. Вакуленко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – № 2. – C. 127–131.

 16. Вакуленко Д. В. Інформативне значення окремих показників осцилограм судин верхньої кінцівки, зареєстрованих в процесі вимірювання артеріального тиску / Д. В. Вакуленко // Медична інформатика та інженерія. – 2013. – № 4. – C. 67–80.

 17. Вакуленко Д. В. Результати вивчення механізмів впливу диференційованого масажу на хворих з неврологічним синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта за допомогою цифрового аналізатора біоритмів / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко // Клінічна інформатика і телемедицина. – 2014. – T. 10, вип. 11. – С. 66–73.

 18. Вакуленко Д. В. Алгоритм призначення і проведення процедури масажу для застосування в інформаційній системі фізичної реабілітації / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 36–42.

 19. Вакуленко Д. В. Інформаційна технологія оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів часового аналізу осцилограм / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – № 3. – С. 80–89.

 20. Вакуленко Д. В. Застосування інформаційних технологій морфологічного аналізу осцилограми для визначення функціональних резервів серцево-судинної системи / Д. В. Вакуленко // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – № 4. – С. 98–104.

 21. Вакуленко Д. В. Моделювання впливу комплексу процедур масажу на пацієнта та масажиста / Д. В. Вакуленко // Клінічна інформатика і Телемедицина. – 2015. – T. 11, вип. 12. – C. 81–86.

 22. Вакуленко Д. В. Системно-аналітичне обґрунтування застосування мультимедійного середовища для профілактики та реабілітації різних захворювань / Д. В. Вакуленко // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 2. – C. 89–96.

 23. Вакуленко Д. В. Інформаційна технологія оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів морфологічного аналізу осцилограми / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, Д. В. Козак // Медична інформатика та інженерія. – 2015 – № 3. – C. 54–61.

 24. Вакуленко Д. В. Застосування інформаційної технології морфологічного аналізу артеріальних осцилограм для порівняльного аналізу стану судин лівої та правої верхньої кінцівки / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, А. С. Плешканьова // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. – № 3. – C. 84–92.

 25. Вакуленко Д. В. Информационная система взаимодействия специалиста по массажу и пациента / Д. В. Вакуленко // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5 (6). – C. 503–518.

 26. Вакуленко Д. В. Порівняльний аналіз стану судин лівої та правої верхньої кінцівки з використанням інформаційної технології морфологічного аналізу артеріальних осцилограм / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, А. С. Плешканьова // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5 (7). – C. 590–603.

 27. Марценюк В. П. Застосування оптимального управління медикаментозною та фізіотерапією для реконструкції кісткової тканини / В. П. Марценюк, Д. В. Вакуленко, Л. Ю. Бабінцева // Journal of Education, Health and Sport. – 2015; 5(8). – C. 540–556.

 28. Вакуленко Д. В. Применение информационной технологии временного метода анализа артериальных осциллограмм для изучения адаптационных механизмов организма / Д. В. Вакуленко // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5 (9). – C. 621–632.

 29. Вакуленко Д. В. Применение информационной технологии морфологического метода анализа артериальных осциллограмм для изучения адаптационных механизмов организма / Д. В. Вакуленко, Н. Я. Климук // The Way of Science, International scientific journal. – 2015. – № 9 (19). – C. 14–19.

 30. Вакуленко Д. В. Применение информационной технологии спектрального метода анализа артериальных осцилограмм для изучения адаптационных механизмов организма / Д. В. Вакуленко // Science and world, International scientific journal. – 2015. – № 9 (25), Vol. 1. – C. 19–23.

 31. Вакуленко Д. В. Інформаційні технології вивчення адаптаційної здатності серцево-судинної системи до фізичного навантаження за морфологічним, часовим та спектральним аналізом осцилограм / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – № 4. – C. 36–43.

 32. Вакуленко Д. В. Вивчення адаптаційних механізмів при компресії плеча манжетою / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. В. Кутакова // Медична інформатика та інженерія. – 2016. – № 3. – C. 62–68. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2016.3.6755

 33. - Вакуленко Л. О. Вивчення адаптаційних механізмів при компресії плеча манжетою / ЛО Вакуленко, ДВ Вакуленко, ОР Барладин, СЗ Храбра, ВС Грушко // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – C. 92–93. DOI:10.11603/2415-8798.2016.3.6990

 34. Вакуленко Д. В. Застосування артеріальної осцилографії для оцінки якості адаптації серцево-судинної системи до зміни положення тіла (ортопроба) / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. В. Кутакова // Медична інформатика та інженерія. – 2016. – № 4. – C. 36–43. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2016.4.7060

 35. Вакуленко Д. В. Застосування візуального аналізу артеріальних осцилограм в практиці сімейного лікаря / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко,О. В. Кутакова // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. – № 2. – C. 131–133.

 36. Вакуленко Д. В. Застосування кореляційного портрету в диференційній діагностиці захворювань серцево-судинної, легеневої та нервової системи / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, Н.О. Кравець, О. В. Кутакова, А.С. Сверстюк, В.В. Лесів // Медична інформатика та інженерія. – 2017. – № 2. – C. 62–68.

 37. Вакуленко Д. В. Комплексна оцінка функціонального стану організму на основі аналізу артеріальної осцилограми / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко,О. В. Кутакова, В. В. Лесів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – C. 131–133.

 38. Вакуленко Д. В. Результати морфологічного, часового та спектрального аналізу артеріальних осцилограм хворих на цукровий діабет/ Вакуленко Д. В., Вакуленко Л. О., Кутакова О.В., Лесів В.В.// Медична інформатика та інженерія. 2017, № 3 С. 34-41

 39. Integrated onto-based information analytical environment of scientific research, professional healing and e-learning of Chinese image medicine / S. A.Lupenko, O. R. Orobchuk, D. V. Vakulenko, A. S. Sverstyuk. // ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, Збірник наукових праць, СЕРІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ. – 2017. – №872. – С. 10–20.

 40. Окусок О.М. Функціональні порушення печінки у хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень /Окусок О.М. , Грищук Л.А., Кравець Н.О., Вакуленко Д.В.// ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 2017, № 4(90) С. 22-29

 41. Вакуленко Д. В. Підхід до застосування відкритих ресурсів біосигналів Physionet для проведення розрахунку показників варіабельності серцевого ритму за даними ЕКГ (часовий аналіз) у навчанні студентів медиків/ Д. В. Вакуленко, С. Н. Вадзюк, А. В. Семенець, А. С. Сверстюк, О. М. Кучвара, Н. О. Кравець, Н. Я. Климук, В. В. Лесів // Медична інформатика та інженерія. 2017, № 20. – С. 47-51

 42. Скочиляс С. М. Побудова інвестиційної моделі управління розвитком медичної галузі в області / С. М. Скочиляс, Д. В. Вакуленко. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №20. – С. 327–334. http://global-national.in.ua/issue-20-2017

 43. Selskyy Petro, VakulenkoDmytro, Televiak Anatolii, Veresiuk Taras. On an algorithm for decision-making for the optimization of disease prediction at the primary health care level using neural network clustering. Family Medicine & Primary Care Review 2018; 20(2): 171–175. https://doi.org/10.5114/fmpcr.2018.76463

 44. Вакуленко Д. В. Результати морфологічного, часового та спектрального аналізу артеріальних осцилограм хворих на цукровий діабет/ Вакуленко Д. В., Вакуленко Л. О., Кутакова О.В., Лесів В.В.// Медична інформатика та інженерія. 2017, № 3 С. 34-41

 45. Марценюк В.П. Інформативне значення візуального аналізу артеріальної осцилограми, зареєстрованої під час зростання компресії плеча при вимірюванні артеріального тиску/ Марценюк В.П., Вакуленко Д.В., Вакуленко Л.О., Кутакова О.В., Семенець А.В., Кравець Н.О., Климук Н.Я. Медична інформатика та інженерія. 2018, № 3 С. 64-68

 46. Вакуленко Д.В. Обґрунтування застосування мультимедійного середовища для профілактики та реабілітації різних захворювань. / Д.В. Вакуленко, С.Н. Вадзюк, А.В. Семенець, О.В. Гевко, І.Є. Андрущак. Вісник Хмельницького національного університету, 2018 Том 2, №6, (267) 5, - С 224-232

 47. Сверстюк А.С. Підхід до застосування відкритих ресурсів біосигналів physionet для проведення розрахунку показників спектрального аналізу електрокардіограм./ А.С. Сверстюк, Д.В. Вакуленко, О.М. Кучвара, Ю.В. Кравчик Вісник Хмельницького національного університету, 2018 Том 2, №6, (267) 5, - С 165-171.

 48. Martsenyuk V.P., Vakulenko D.V., Skochylyas S.M., Vakulenko L.O. (2020) Modeling and Stability Investigation of Investment of Health Sector on Regional Level. In: Wilimowska Z., Borzemski L., Świątek J. (eds) Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019. ISAT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1052. Springer, Cham. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-30443-0_11 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-30443-0_11

 49. Dmytro V. Vakulenko, Vasyl P. Martseniuk, Liudmyla O. Vakulenko, Petro R. Selskyi, Oksana V. Kutakova, Olena V. Gevko, Taras B. Kadobnyj (2019) Cardiovascular system adaptability to exercise according to morphological, temporal, spectral and correlation analysis of oscillograms / Family Medicine & Primary Care Review 2019; 21(3): 253–263. DOI: https://doi.org/10.5114/fmpcr.2019.88385

 50. Mintser O., Martsenyuk V., Vakulenko D. (2020) On Data Mining Technique for Differential Diagnostics Based on Data of Arterial Oscillography. In: Zawiślak S., Rysiński J. (eds) Engineer of the XXI Century. Mechanisms and Machine Science, vol 70. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13321-4_23

 51. Martsenyuk V.P., Vakulenko D.V., Skochylyas S.M., Vakulenko L.O. (2020) Modeling and Stability Investigation of Investment of Health Sector on Regional Level. In: Wilimowska Z., Borzemski L., Świątek J. (eds) Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019. ISAT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1052. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30443-0_11
Методичні рекомендації

Марценюк. В.П. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ АРТЕРІАЛЬНИХ ОСЦИЛОГРАМ У ДІАГНОСТИЦІ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ (методичні рекомендації) // В.П. Марценюк, Д.В. Вакуленко, Л.О.Вакуленко – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 32 с.
Textbooks, manuals

 1. Marzeniuk V. P. Biophysics and medical informatics / V. P. Marzeniuk
  [et al.]. – Ternopil : Ukrmedkniha, 2004. – Vol. 1. – 479 p.

 2. Медична та соціальна реабілітація : навч. посіб. / за заг. ред. І. Р. Мисули, Л. О. Вакуленко. – Тернопіль : ТДМУ, 2005. – 402 с.

 3. Вакуленко Л. О. Атлас масажиста / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька,
  Д. В. Вакуленко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 306 с.

 4. Лікувальний масаж / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька, Д. В. Вакуленко [та ін.]. – Тернопіль, ТДМУ, 2006. – 468 с.

 5. Фізична реабілітація хворих, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу : навч. посіб. [пробне видання] / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька, Д. В. Вакуленко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 112 с.

 6. Основи масажу: навч. посіб. : [пробне видання] / Л. О. Вакуленко, З. П. Прилуцький, Д. В. Вакуленко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 132 с.

 7. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. : [пробне видання] / Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук, Д. В. Вакуленко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 234 с.

 8. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві : навч. посіб. / [Л. О. Вакулекно, І. Р. Мисула, Л. В. Левицька, Д. В. Вакуленко та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Вакуленко. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 444 с.

 9. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві: навч. посіб. / [Л.О. Вакуленко, І.Р. Мисула, Л.В. Левицька, Д.В. Вакуленко та ін. ] ; за заг. ред.. Л. О. Вакуленко. – Тернопіль, ТДМУ, 2016. – 444 с. – Гриф МОЗ України

 10. Масаж загальний та самомасаж : підручник / [Л.О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, О. В. КУтакова, Г. В. Прилуцька ] . – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 380 с.

 11. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підручник / [Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук, Д. В. Вакуленко та ін.] ; за ред. Л. О. Вакулекно, В. В. Клапчука. – Тернопіль, ТДМУ, 2018. – 372 с.

 12. Реабілітаційний масаж : підручник / Л.О. Вакулекно, Д. В. Вакуленко, О.В. Кутакова, Г. В. Прилуцька. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 524 с.


Monographs

 1. Вакуленко Д. В. Інформаційна система морфологічного, часового, частотного та кореляційного аналізу артеріальних осцилограм у фізичній реабілітації : монографія / Д. В. Вакуленко. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 212 с.

 2. Martsenyuk V. P. Technologie informacyjne analizy arterialnego oscylogramu / V. P. Martsenyuk, D. V. Vakulenko // Współczesne zagadnienia techniki fonicznej, wizyjnej i medycznej – Rzeszów, Wrocław: PPHiU Jakopol, 2016. – (Współczesne zagadnienia techniki fonicznej, wizyjnej i medycznej). – (Polska Sekcja Audio Engineering Society.). – С. 159–171.Patents

 1. Пат. на корисну модель № 99425 Україна, МПК A61B 5/02 (2006.01). Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів часового аналізу осцилограми / Д. В. Вакуленко ; Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України. – № u201410486 ; заявл. 25.09.14 ; опубл. 10.06.15, Бюл. № 11.

 2. Пат. на корисну модель № 98210 Україна, МПК A61B 5/02 (2006.01). Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів спектрального аналізу осцилограми / Д. В. Вакуленко ; Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України. – № u201410489 ; заявл. 27.09.14 ; опубл. 27.04.15, Бюл. № 8.

 1. Пат. на корисну модель № 99426 Україна, МПК A61B 5/02 (2006.01). Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів морфологічного аналізу осцилограми / Д. В. Вакуленко ; Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України. – № u201410489 ; заявл. 25.09.14 ; опубл. 10.06.15, Бюл. № 11.

 2. Пат. на корисну модель № 104133 Україна, МПК A61B 5/02 (2006.01). Спосіб побудови кореляційного портрету серцево-судинної системи на основі аналізу артеріальної осцилограми / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, Н. О. Кравець ; Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України. – № u201507212 ; заявл. 17.07.15 ; опубл. 12.01.16, Бюл. № 1.

 3. А. с. № 59106 Україна. Комп’ютерна програма «Мультимедійне середовище «Зцілення та гармонія» / Д. В. Вакуленко, В. П. Марценюк ; Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України. – Заявл. 01.04.15 ; опубл. 30.07.15, Бюл. № 37.

 4. А. с. № 59105 Україна. Комп’ютерна програма «Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітації» / Д. В. Вакуленко, В. П. Марценюк ; Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України. – Заявл. 01.04.15 ; опубл. 30.07.15, Бюл. № 37.Information letters

· Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів часового аналізу осцилограм

· Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів спектрального аналізу осцилограм

· Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів морфологічного аналізу осцилограм


Works of methodical character

1. Семенець А. В. Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу “Медична інформатика” / В. П. Марценюк, Д. В. Вакуленко, Н. О. Кравець, А. С. Сверстюк, Н. Я. Климук, О. М.

Кучвара // МЕДИЧНА ОСВІТА – 2016. – № 1. – C. 94–100.

2. A Semenets. Education during the COVID-19 Lockdown: Does the Pandemic Extend the Scope of Distance Learning? A Semenets, D Vakulenko, I Berezovska// Hands-on Science Network, Education Discovering and understanding the wonders of Nature - 2020. С. 165-169